Despre noi

Stagii

 

Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei oferă studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi absolvenţilor de studii superioare aflaţi la început de carieră, cetăţeni români, oportunitatea de a efectua un stagiu de practică în cadrul misiunii.

Stagiul de desfăşoară pe bază de voluntariat, nefiind remunerat. Stagiarii trebuie să îşi asigure cheltuielile de cazare, întreţinere şi transport pe durata stagiului.

Durata stagiului poate varia între 2-3 luni, fiind preferată o durată cât mai mare. Cunoaşterea foarte bună a limbilor română, franceză şi engleză este obligatorie (scris şi vorbit).

Prin programul desfăşurat, stagiarii se pot familiariza cu specificul activităţii diplomatice în contextul multilateral oferit de organizaţia de la Strasbourg. Activitatea fiecărui stagiar va fi coordonată funcţie de profilul domeniului (democraţie, stat de drept, drepturile omului) şi va fi adaptată necesităţilor misiunii.

Procesul de selecţie

Pentru întocmirea dosarului de candidatură în vederea desfăşurării unui stagiu de practică, persoanele interesate vor pregăti următoarele documente :

  • O cerere adresată Departamentului Resurse Umane al MAE;
  • Un Curriculum Vitae (în limba română);
  • O scrisoare de intenţie/motivaţie, în care să fie menţionate scopul şi obiectivele pentru care se solicită stagiul de pregătire;
  • Două recomandări din partea a doi profesori/cercetători;
  • Copie după cartea de identitate/paşaport românesc valabil;
  • O programă analitică de practică cuprinzând obiectivele urmărite pe toată perioada stagiului intern de pregătire.

Dosarul de candidatură va fi trimis prin e-mail la adresa strasbourg-coe@mae.ro pentru a fi analizat.

În cazul selecţiei dosarului, candidatul va fi intervievat şi evaluat în funcţie de istoricul academic/profesional (testarea cunoştinţelor de politică externă/economie/afaceri europene/ştiinţe politice etc. dobândite).

În prim plan

Vizita oficială a domnului Klaus-Werner Iohannis, Preşedintele României, la Strasbourg - 24-25 ianuarie 2017

24.01.2017

În perioada 24-25 ianuarie a.c., Preşedintele României a întreprins o vizită oficială la…

Declaraţia comună a directorului ODIHR şi a preşedintelui IHRA, cu ocazia comemorării genocidului împotriva populației roma și sinti

02.08.2016

Michael Georg Link, director al Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului …