Despre noi

Stagii

 

Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei oferă studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi absolvenţilor de studii superioare aflaţi la început de carieră, cetăţeni români, oportunitatea de a efectua un stagiu de practică în cadrul misiunii.

Stagiul de desfăşoară pe bază de voluntariat, nefiind remunerat. Stagiarii trebuie să îşi asigure cheltuielile de cazare, întreţinere şi transport pe durata stagiului.

Durata stagiului poate varia între 2-3 luni, fiind preferată o durată cât mai mare. Cunoaşterea foarte bună a limbilor română, franceză şi engleză este obligatorie (scris şi vorbit).

Prin programul desfăşurat, stagiarii se pot familiariza cu specificul activităţii diplomatice în contextul multilateral oferit de organizaţia de la Strasbourg. Activitatea fiecărui stagiar va fi coordonată funcţie de profilul domeniului (democraţie, stat de drept, drepturile omului) şi va fi adaptată necesităţilor misiunii.

Procesul de selecţie

Pentru întocmirea dosarului de candidatură în vederea desfăşurării unui stagiu de practică, persoanele interesate vor pregăti următoarele documente :

  • O cerere adresată Departamentului Resurse Umane al MAE;
  • Un Curriculum Vitae (în limba română);
  • O scrisoare de intenţie/motivaţie, în care să fie menţionate scopul şi obiectivele pentru care se solicită stagiul de pregătire;
  • Două recomandări din partea a doi profesori/cercetători;
  • Copie după cartea de identitate/paşaport românesc valabil;
  • O programă analitică de practică cuprinzând obiectivele urmărite pe toată perioada stagiului intern de pregătire.

Dosarul de candidatură va fi trimis prin e-mail la adresa strasbourg-coe@mae.ro pentru a fi analizat.

În cazul selecţiei dosarului, candidatul va fi intervievat şi evaluat în funcţie de istoricul academic/profesional (testarea cunoştinţelor de politică externă/economie/afaceri europene/ştiinţe politice etc. dobândite).

Lansarea sistemului de achiziții publice online de către Consiliul Europei

27.07.2018

Vă informăm că Direcția Generală Administrativă a CoE/DGA va lansa progresiv, începând cu…

Marcarea încheierii Președinției române a Consiliului Uniunii Europene

27.06.2019

La 27 iunie 2019, Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei a organizat,…

România la Parlamentul European din Strasbourg

19.05.2019

La 19 mai 2019, cu ocazia porților deschise la Parlamentul European din Strasbourg,…