România la Consiliul Europei

Aderarea României la Consiliul Europei

România a aderat la Consiliul Europei (CE) ca urmare a deciziei de la 4 octombrie 1993, formulată prin rezoluţia nr. 37/1993 a Comitetului de Miniştri al CE, privind invitarea ţării noastre de a deveni membru al Consiliului Europei. La data de 7 octombrie 1993, România a semnat documente statutare şi Convenţia Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului, cu ocazia primului Summit al CE (Viena).

Aderarea la CE, organizaţie fondată pe principiile respectului pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, pentru valorile democraţiei şi ale statului de drept, a constituit o etapă obligatorie în promovarea demersurilor României de aderare la Uniunea Europeană (UE) şi la Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO).

La o distanţă de 12 ani de la aderare, România dispune de un important capital politic şi instituţional la Consiliul Europei, reprezentat de suma eforturilor factorilor politici şi a instituţiilor statului (guvern, parlament, justiţie, autorităţi locale) de a promova aplicarea acquis-ului Consiliului Europei în societatea românească.


Cronologia aderării
 

 • 29 ianuarie 1991 - Primul ministru al României, dl. Petre ROMAN, s-a adresat Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) (Strasbourg);
 • 1 februarie 1991 - România a obţinut statutul de invitat special la APCE (Innsbruck) Au participat Primul Ministru Petre Roman si ministrul afacerilor externe, Adrian Nastase;
 • 16 decembrie 1991 - Guvernul român a transmis cererea oficială de aderare la CE, printr-o scrisoare oficială adresată Secretarului General al CE, doamna Catherine Lalumiere;
 • 8 ianuarie 1992 - cerere de aviz privind admiterea României în Consiliul Europei este adresată APCE, de către Comitetul de Miniştri al CE;
 • Noiembrie 1992 - o delegatie a APCE participă la observarea alegerilor generale şi prezidenţiale din România;
 • 28 septembrie 1993 - APCE adoptă Avizul 176 privind cererea României de aderare la CE;
 • 4 octombrie 1993 - Comitetului de Miniştri adoptă Rezolutia nr. 37/1993 privind decizia de invitare a României să devină membru al Consiliului Europei;
 • 7 octombrie 1993 - România este primită în Organizaţie, cu ocazia semnării documentelor statutare şi a Convenţiei Europene a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului, cu ocazia primului Summit al CE (Viena);
 • 31 mai 1995 - Congresul European al Puterilor Locale şi Regionale (CPLR) adoptă Rezoluţia nr. 18 şi Recomandarea nr. 12 privind democraţia locală în România (primul raport de monitorizare de acest tip);
 • 1996 - Infiintarea instituţiei Agentului Guvernamental;
 • 24 aprilie 1997 - Este adoptată rezoluţia nr. 1123 şi recomandarea nr. 1326 privind încetarea monitorizării României de către APCE;
 • 22 mai 1998 - Curtea Europeană a Drepturilor Omului pronunţă prima hotărâre împotriva României (afacerea Vasilescu).
 • 15-16 mai 2002, Bucureşti - Comisia de monitorizare a APCE propune încetarea procesului de post-monitorizare a României de către APCE;
 • 28 mai 2002 - Biroul APCE decide încetarea procesului de post-monitorizare a României;
 • 2003 - Instituţia Agentului Guvernamental se transferă la Ministerul Afacerilor Externe.

 

Lansarea sistemului de achiziții publice online de către Consiliul Europei

27.07.2018

Vă informăm că Direcția Generală Administrativă a CoE/DGA va lansa progresiv, începând cu…

Marcarea încheierii Președinției române a Consiliului Uniunii Europene

27.06.2019

La 27 iunie 2019, Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei a organizat,…

România la Parlamentul European din Strasbourg

19.05.2019

La 19 mai 2019, cu ocazia porților deschise la Parlamentul European din Strasbourg,…