Actualitatea misiunii

Declaraţia comună a directorului ODIHR şi a preşedintelui IHRA, cu ocazia comemorării genocidului împotriva populației roma și sinti

Michael Georg Link, director al Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), și Ambasadorul Mihnea Constantinescu, președinte al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), au susținut astăzi necesitatea intensificării eforturilor pentru protejarea siturilor comemorative ale genocidului împotriva populației roma și sinti din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În luările lor de cuvânt, prilejuite de comemorarea lichidării “lagărului familiilor de țigani” de la Auschwitz-Birkenau, din 1944, când aproape 3000 de persoane roma și sinti din acest lagăr au fost ucise, cei doi oficiali au subliniat faptul că statele trebuie să facă mai mult pentru a-și demonstra angajamentul sincer și ferm față de educația despre acest genocid și pentru comemorarea sa.

În mod pozitiv, în ultimii ani, am văzut o creștere a atenției acordate de statele OSCE comemorării genocidului roma și sinti și educației despre acest fapt îngrozitor. Aceste forme de comemorare și de educație trebuie împărtășite pe scară largă și multiplicate, a spus Michael Georg Link. „Mai buna înţelegere a fenomenului Holocaustului și a efectelor sale asupra diferitelor comunități poate ajuta la consolidarea empatiei și poate promova politicile de egalitate și nediscriminare”.

Educația corectă și etică despre Holocaust include conservarea cu respect și demnitate a siturilor comemorative, a declarat Ambasadorul Constantinescu. “Statele trebuie să treacă la acțiuni hotărâte pentru protejarea siturilor comemorative aflate în pericol și trebuie să continue să facă mai mult pentru a comemora victimele din rândul populației roma și sinti. Istoria acestor locuri memoriale – unele aflate acum în pericol - trebuie să facă parte din eforturile mai largi privind educația despre consecințele indiferenței și ale rasismului”.

Cei doi oficiali au solicitat guvernelor să asigure protecția și conservarea siturilor comemorative ale victimelor roma și sinti și să includă istoria acestora ca parte integrantă a educației referitoare la drepturile omului și la drepturile civice din țările lor. Au subliniat faptul că recentele evoluții, inclusiv creșterea îngrijorătoare a retoricii publice xenofobe și a rasismului, arată cât de importantă este crearea unor alianțe puternice între comunități diferite.

 

Informaţii suplimentare

În 2003, prin Planul de Acțiune pentru îmbunătățirea situației populației roma și sinti din aria OSCE, țările membre OSCE s-au angajat să consolideze educația despre genocidul roma și sinti. Prin Punctul său de contact pentru problematica roma și sinti, Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) susţine înţelegerea și recunoașterea situației critice a populaţiei roma și sinti din timpul Holocaustului pentru a contracara discriminarea și rasismul de astăzi și pentru a promova toleranța. Conform studiului publicat recent de ODIHR, cu titlul „Educația despre genocidului populaţiei roma și sinti şi comemorarea acestuia. Practici în aria OSCE”, şapte state membre OSCE comemorează genocidul populaţiei roma și sinti la data de 2 august, în timp ce un număr mare de state comemorează victimele roma și sinti cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la 27 ianuarie.

Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului este o organizație interguvernamentală și cea mai importantă rețea de lideri politici și profesioniști care promovează educația despre Holocaust, comemorarea și cercetarea în acest domeniu. Cele 31 de state membre ale Alianței respectă principiile Declarației de la Stockholm. Comitetul IHRA pentru Genocidul Roma își propune să sporească angajamentul statelor membre IHRA față de educația, cercetarea și comemorarea genocidului populației roma.

Lansarea sistemului de achiziții publice online de către Consiliul Europei

27.07.2018

Vă informăm că Direcția Generală Administrativă a CoE/DGA va lansa progresiv, începând cu…

Marcarea încheierii Președinției române a Consiliului Uniunii Europene

27.06.2019

La 27 iunie 2019, Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei a organizat,…

România la Parlamentul European din Strasbourg

19.05.2019

La 19 mai 2019, cu ocazia porților deschise la Parlamentul European din Strasbourg,…